slider

ING. TOMÁŠ RUPRICH

DOTAČNÍ A REALITNÍ KANCELÁŘ

sliderNaše služby
slider

administrace
veřejných zakázek

slider

dotační servis firmám a podnikatelům

slider

dotační servis obcím

Kontaktujte nás

Popište stručně Váš záměr v přiloženém formuláři.
Po jeho obdržení se s Vámi spojíme.

slider

PF_2022:

Sportovní infrastruktura 2021:

Národní sportovní agentura - Sportovní infrastruktura 2021

 • standardizovaná sportovní infrastruktura
 • regionální sportovní infrastruktura
 • nadregionální sportovní infrastruktura

Info k výzvě: leták

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat na záložce naše služby).

Dotace pro obce v národních parcích:

Národní program Životní prostředí

 • infrastruktura a vybavenost obcí
 • snížení světelného znečištění
 • rozvojové dokumenty a studie
 • informační centra orientovaná na národní parky

Info k výzvě: leták

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat na záložce naše služby).

Dotace na chodníky a cyklostezky:

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 • zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků
 • cyklostezky a cyklopruhy

Info k výzvě: leták

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat  na záložce naše služby).

Dotace na výstavbu/rekonstrukci bytů:

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • pečovatelské byty a komunitní domy pro seniory - výzva
 • bytové domy bez bariér - výzva
 • technická infrastruktura - výzva

Státní fond podpory investic (Státní fond rozvoje bydlení)

 • podpora formou dotace
 • podpora formou zvýhodněného úvěru

Info k výzvě: leták

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat na záložce naše služby).

Dotace pro zemědělce a potravináře:

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

mimořádné 12. kolo příjmu žádostí - červen 2021

 • Investice do zemědělských podniků - info k výzvě
 • Zahájení činnosti mladých začínajících zemědělců - info k výzvě
 • Zpracování a uvádění na trh zem. produktů ("potravináři") - info k výzvě

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám prosím zašlete vyplněný investiční záměr - dotazník

Investiční dotace pro firmy:

Operační program podnikání a investice pro konkurenceschopnost (OPPIK)

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat na záložce naše služby).

Revitalizace brownfieldů v majetku obcí:

Státní fond podpory investic (SFPI)

Podporu lze využít na vytvoření občanského vybavení, kterým se rozumí veřejně přístupný park a stavba, zařízení nebo pozemek pro:

 • vzdělání, výchovu nebo sport
 • kulturu, společenské a spolkové účely
 • sociální služby
 • potřeby složek IZS

Info k výzvě: leták

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat na záložce naše služby).

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků:

Ministerstvo zemědělství

Dotace na:

 • kaple, kapličky
 • křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže
 • exteriérové sochy a sousoší
 • hřbitovy a hřbitovní zdi

Info k výzvě: leták

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat na záložce naše služby).

Administrace veřejných zakázek/výběrových řízení:

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Hany Kuchyňkové Palizové poskytujeme administrativně-poradenské služby při realizování veřejných zakázek a výběrových řízení (nejenom k investicím, které jsou financovány prostřednictvím dotačních titulů).

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nám zašlete Vaše kontaktní údaje (můžete využít formulář chci investovat na záložce naše služby).

sliderKontakty


Ing. Tomáš Ruprich

Mapa

Kontaktní formulář

dotační a realitní kancelář

Československé armády 383/5
2. patro, u vchodu z ulice použijte zvonek s označením naší kanceláře
500 03 Hradec Králové

IČ: 40145018
DiČ: CZ6607291878

tel: +420 491 616 630
fax: +420 491 616 632

+420 725 421 111 (sekretariát)
+420 725 140 000 (dotační poradce)
+420 724 994 559 (dotační poradce)
+420 602 405 171 (majitel)

info(at)dotacnikancelar.eu